Næringen sysselsetter 1550 årsverk, finansiert av fisketuristene som jakter storfisken i nord

foto