Heidi kunne slippe jubelen løs: – Siste ord er ikke sagt