I nesten fem uker skal området graves opp i jakten på funn fra eldre jernalder