Et enstemmig utvalg vil ha flere BPA-krav: – Trodde vi hadde slike kriterier

foto