Det sier Tonje Thune, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i HRS, i en pressemelding.

– Så vi kan vel være enige om at vi har et ganske stort forbedringspotensial, sier hun.

Tidligere i høst gjennomførte HRS sin aller første plukkanalyse for restavfall. Med bistand fra konsulentselskapet Mepex analyserte de seg gjennom 1.500 kilo med restavfallsposer fra Narvik, Harstad, Gratangen og Evenes. Målet var å finne ut hvor gode vi egentlig er til å kildesortere, står det videre i pressemeldingen.

Blant mengdene feilsortert avfall er det matavfall som utgjør den aller største andelen. Hakk i hæl kommer plastemballasje, papp, papir og tekstiler, som også utgjør en vesentlig andel.

– Dette er jo avfall som enkelt kan materialgjenvinnes og bli til nye produkter. Når det sorteres som restavfall, blir det brent og forsvinner ut av kretsløpet for alltid. Vi vet jo at det er begrenset med ressurser her på jorda, og derfor er det viktig at vi tar vare på de ressursene vi har og bruker de så mange ganger som mulig, sier Thune i pressemeldingen.

Foto: HRS

Kun 37,1 prosent av innholdet i restavfallsposene var sortert etter boka. Men til tross for at over halvparten av avfallet som havner i restavfallsdunkene er feilsortert, er likevel ikke innbyggerne i HRS-regionen så verst sammenlignet med resten av landet.

– Landsgjennomsnittet for korrekt sortert restavfall for andre interkommunale selskaper er på 34,1 prosent. Altså lavere enn oss, sier Thune.

Plukkanalyse i Narvik. Foto: HRS