– Dette er realiteter politikerne må tåle å høre

foto