Hvor store kuttene blir, er det ingen som kan si med sikkerhet i dag. Usikkerheta er ekstra stor denne høsten på grunn av regjeringsskiftet.

I kommunestyrets siste møte svirret det mange tall i lufta. Det som imidlertid kan slås fast, er følgende:

Sammenlignet med de tre-fire siste årene, er kuttbehovene mye mindre.

Etter at den rødgrønne regjeringa har lagt fram sitt forslag til nytt statsbudsjett, vil rådmannen, økonomiutvalget og formannskapet ha et mer solid grunnlag for å utarbeide sine forslag. Da får innbyggerne vite mer om hvilke konkrete nedskjæringer som er aktuelle i 2006.

Formannskapet vil legge fram sitt forslag 29. november, mens de endelige vedtak fattes i kommunestyret 15. desember.

Foto: HT