Hun fikk den aller siste prisen i det aller siste kommunestyremøtet

foto