– Vi er betingede optimister med hensyn til folketallsutviklingen i Harstad

foto