Den nye vekstkoordinatoren startet for fullt i den nyopprettede stillingen fra nyttår, og i formannskapsmøtet onsdag skal hun i ilden for første gang med prosjektet «Evenes i vekst».

– Jeg vil tegne et bilde for hvilke muligheter som åpner seg for Evenes nå og hvilket ansvar vi som kommune har for å tilrettelegge, sier Beate Stellander.

Forsvaret står foran en omfattende anleggsperiode før oppstart og drift av nye Evenes flystasjon. Oppbyggingen og driften vil medføre nye innbyggere enten som pendlere eller fastboende, for en kortere eller lengre periode. Økt aktivitetsnivå kan føre til press på kommunal tjenester, økt etterspørsel etter botilbud, servicenæringer og kulturtilbud. Nå skal behovene som Forsvaret har kartlegges, før man legger strategien for hvordan Evenes best imøtegår dette. Stellander legger opp til en presentasjon først, før politikerne får si sitt.

– Jeg håper det blir både spørsmål og innvendinger. Det er viktig å komme i gang nå med diskusjonen for hvilken strategi vi skal legge oss på, sier Stellander.