Ivar Østberg: – Det lå litt i kortene at Hariede gikk av