Kommunene i Sør-Troms får 1,4 millioner til Re:tenk