Mange veier er stengt til UNN under Arctic Race

foto