Har kostet over 10 millioner og tatt 10 år med utvikling

foto