Gang- og sykkelvei i Kilbotn: – Må liv gå tapt før noe skjer?

foto