I disse lokalene åpner Chadi og kona restaurant

foto