Rykket ut til melding om barnelek ved veibanen

foto