Hans Petter Schjelderup og hans gode medhjelpere har hendene fulle med å organisere aksjon som skal foregå på torvet lørdag. Der vil 50 spinningsykler være satt ut og okkupert av ivrige syklister fra flere titalls bedrifter i Harstad som har som mål å sykle inn 1 million kroner til Childrens Burn and Wound Care Foundation (CBWCF).

–Deltatt på alle arrangementer

Harstad Brann og Redning har deltatt i alle innsamlingsaksjoner i regi av CBWCF siden organisasjonen ble stiftet.

– Vi har blant annet deltatt på seks Walk and Run-arrangement og tre sykkelaksjoner. Det Hans Petter og CBWCF har gjort for å redde brannskadde barn er rett og slett imponerende, sier vaktlag 2 som består av Tom Rune Almå, Einar André Dale, Roger Berg- Nadden, Sten Cato Pettersen og Magnus Reppen Samuelsen.

–Hadde ikke vært Childrens Burn Care

– Jeg er evig takknemlig for den innsatsen Harstad Brann og Redning har gjort for CBWCF etter at vi stiftet organisasjonen i 2007. Faktum er at det hadde ikke vært noe CBWCF hadde det ikke vært for at brannmannskaper kom først til åstedet høsten 2005 da jeg fikk 22.000 volt strøm i meg. Aksjonene de foretok seg reddet utvilsomt livet mitt, sier Schjelderup.

Han sier videre at oppmerksomheten Harstad Brann og Redning har viet CBWCFs ulike innsamlingsaksjoner, har bidratt til at en rekke andre bedrifter og organisasjoner har støttet opp om disse.

–Renner inn med spørsmål

Takket være de mange innsamlingsaksjonene Hans Petter Schjelderup har organisert har det resultert i at om lag 2500 brannskadde barn har fått et nytt liv.

– Til nå har det kommet inn 600.000 til årets sykkelaksjon. Det betyr at vi kan operere 60 pasienter til for dette beløpet. Det koster oss cirka 10.000 kroner per operasjon inkludert 10 ukers etterbehandling, sier Schjelderup og legger til. – Nå renner det inn med spørsmål om deltakelse under sykkelaksjonen lørdag. Enten det er enkeltpersoner, lag, foreninger, bedrifter eller organisasjoner som ønsker å bidra, er det bare å ta kontakt med meg direkte, sier en travelt opptatt Hans Petter Schjelderup.

–Evig takknemlig

Han sitter på en rekke bilder som brannskadekirurg og styremedlem Einar Eriksen i CBWCF har tatt av pasienter før og etter operasjoner siden starten i 2008.

– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg sett for meg da jeg selv lå hardt brannskadd på Haukeland sykehus i Bergen, og senere på Sunnås sykehus, at jeg nå 18 år senere, har vært med å bidratt til at 2500 hardt brannskadde barn har fått et bedre liv. At vi har fått dette til vil jeg være Harstads innbyggere og næringsliv evig takknemlig for. Uten de millionene man raust har bidratt med ville dette aldri vært mulig å realisere, sier Hans Petter Schjelderup.

Dette skriver Einar Eriksen om den første operasjonen CBWCF gjorde i Etiopia.

– Fikk epileptisk anfall

– Ashenafi fikk en alvorlig ansikts og håndforbrenning i forbindelse med et epileptisk anfall høsten 2008, 10 år gammel. Han hadde vært på fotballøkka sammen med kameratene sine, var sulten og gikk hjem for å riste seg litt maiskorn over det åpne ildstedet i hytta. Han var alene i hytta da han plutselig fikk et epileptisk anfall og falt mot ildstedet.

FØR OPERASJON: Slik så Ashenafi ut før operasjonene tok til. Han var den første pasientene som ble operert av CBWCF. Foto: Einar Eriksen
ETTER OPERASJON: 18 måneder etter operasjonene ser Ashenafi slik ut Foto: Einar Eriksen

– Ashenafi kom seg etter hvert til det lokale sykehuset i sør Etiopia. Hånda måtte amputeres kort tid etter ulykken. Første fire måneder etter skaden ble Ashenafi sendt til hovedstaden for behandling av ansiktsskaden.

–Ashenafi ble innlagt på avdelingen vår 3. januar 2009. Mer enn tre firedeler av ansiktet var dypt forbrent og måtte hudtransplanteres. Han var gjennom tre operasjoner innen vi kunne sende gutten hjem. Han dukket opp til etterkontroll 18 måneder etter operasjonene.

– Lang tid å ferdigbehandle

–Mimi er 2 år gammel. Hun kommer fra Arba Minch, 50 mil sørvest for Addis. Mimi fikk en omfattende brannskade i februar 2023. Skaden var relatert til det ubeskyttede ildstedet i hytta.

FØR OPERASJONEN: Mimi er klar til å bli operert for sine omfattende skader. Foto: Einar Eriksen
OPPTRENING: Mimi under opptrening etter operasjonen i februar. Hun ble utskrevet i mai i år. Foto: Einar Eriksen

– Etter en tid ved det lokale sykehuset, ble Mimi fraktet til avdelingen vår i Addis. Årsaken var manglende blodprodukter på det lokale sykehuset. Det har tatt lang tid å ferdigbehandle Mimi, med ekstra ernæring og flere runder på operasjonsstua. De siste to-tre ukene av oppholdet var det fokus på gåtrening og rehabilitering.

Mimi ble utskrevet i begynnelsen av mai måned.

NARKOSEMASKIN: Her står Einar Eriksen sammen med sjefsykepleier Judith ved det som er den eneste maskinen i Afrika utenom i Sør-Afrika som gir narkose ved sårstell ved brannskadeavdelingen til CBWCF i Addis Abeba. Foto: privat