Da kan du bidra med å rapportere inn hvilke fugler du har i din hage.

– Det er fuglene man ser ved fuglebrettet, foringsplassen eller i hagen som skal telles under Hagefugltellingen. Det høyeste antallet man ser samtidig av en art skal rapporteres, og ikke summen av alle observasjoner. Man bestemmer selv hvor lang tid man bruker, men en times tid bør være et minimum, skriver Birdlife i en pressemelding.

Observasjonene registreres på Fuglevennen.no. Da kommer de umiddelbart med i statistikkene.

På Fuglevennen.no får du også hjelp til å registrere hvilke fugler du faktisk har observert.

– Alle bidrag viktige

Ifølge Birdlife er alle som bidrar i slike undersøkelser viktige kilder til å skape et kunnskapsgrunnlag om artene som finnes rundt oss om vinteren.

– Det er mye fokus på naturkrisen og at det biologiske mangfoldet forsvinner. For mange av oss er det vanskelig å se disse endringene i miljøet rundt oss. Å si om en art en veldig vanlig eller bare ganske vanlig er umulig. Eller enda verre, var en art som er vanlig i dag, vanligere før? Det er sammen vi kan finne ut av slike spørsmål, skriver Birdlife.

Ifølge Birdlife varierer antallet fugler hvert år av ulike årsaker. Men de kunne registrere at meisene hadde store problemer i Sør-Norge.

Klimaet påvirker også resultatene.

– Flere litt varmekjære arter, som svarttrost og rødstrupe, har utvidet området der de overvintrer i Norge i løpet av de siste 15 årene. Det er arter som nyter godt av et mildere vinterklima, og finner i dag passende områder å overvintre i langs nesten hele norskekysten. Vil årets telling bekrefte trenden med at disse artene blir vanligere om vinteren?