Her blir Carsten slått til ridder av 1. klasse

foto