Innbyggere ber om å få bli en del av Harstad: – Tiden er moden