Fylket søkte om 32 millioner til å elektrifisere hurtigbåter. Dette svarer Miljødirektoratet