400 sårbare barn har blitt sendt langveis for avhør – krever fullverdig tilbud i Harstad