Denne uka har Brigade Nord øvelse — langs disse veistrekningene blir det kolonnekjøring