Nå er psykiske lidelser årsaken bak 1 av 4 sykemeldinger