– Demenssykdom har dramatiske konsekvenser. Hvilke tilbud har Harstad for demente og deres pårørende

foto