Næringsmiddelkonsernet skal kutte 100 årsverk i løpet av et drøyt år. Det betyr at hver tredje ansatt mister jobbene, meldte NRK i helga.

– Nortura har vært i omstilling i lang tid allerede, og kuttet mange årsverk og kostnader. Vi har veldig god erfaring med å gjøre dette på en god måte, sa informasjonssjef Ellen Flø Skagen.

Til Harstad Tidende sier hun at 6,5 årsverk skal bort fra Harstad-avdelingen.

– Det er cirka 30 årsverk i Harstad. Vi regner med at vi vil bli 6,5 årsverk mindre her i løpet av halvannet år.

Om årsaken sier hun:

– Det er en følge av omlegging av varevei, altså at grossist overtar plukking av varer og ekspedering til butikk.

Flø Skagen regner med at nedbemanningen skal forløpe relativt smertefritt.

– Vi tror omstillingen skal gå fint også i Harstad. Vår statistikk viser at vi klarer å omstille til nytt arbeid i ni av ti tilfeller. Det er et samfunnsregnskap vi er stolte av når det er tøffe tider.

De ansatte i Nortura ble fredag informert om nedbemanningen, som vil berøre avdelingene i Tønsberg, Stavanger, Harstad, Trondheim og Sarpsborg.