Det kommer fram av årsstatistikken til  Troms politidistrikt som ble lagt fram fredag formiddag.

Troms politidistrikt overtok ansvaret for straffesaksbehandlingen for seks nye kommuner fra 1. juni 2017, Finnsnes lensmannsdistrikt, Harstad politistasjondistrikt, Nord-Troms lensmannsdistrikt og Midt-Troms lensmannsdistrikt.

Saker fra årets fem første måneder for disse kommunene, vil i utgangspunktet ikke inngå i Troms' statistikk, men unntak for saker som ikke var påtaleavgjort ved overføringen av kommunene fra Midtre Hålogaland til Troms .

Det ble registrert totalt 8.408 anmeldelser med gjerningssted Troms politidistrikt i 2017. Det er en økning på 20,5 prosent sammenlignet med 2016, og 17,3 prosent siste fem år. I overkant av 1.000 saker skyldes kriminalitet begått i de seks nye kommunene.

– Sammenlignet med landsgjennomsnittet er det andelen av vinningssaker som ennå utgjør den største forskjellen i forhold til Troms politidistrikt, skriver politiet i sin gjennomgang av tallene.

Troms politidistrikt hadde i 2017 2.032 saker knyttet til vinningslovbrudd.

Øknining i voldtektsanmeldelser

Troms politidistrikt opplevde en reell økning i anmeldte voldtekter i 2017.

58 voldtekter ble anmeldt i 2017, og det er flest festrelaterte voldtekter. I 32 av sakene var den anmeldte mellom 21-29 år mens i 36 av sakene var den fornærmede mellom 15-22 år. 11 av de anmeldte sakene i 2017 hadde er gjeningstidspunkt i 2015 eller tidligere.

– Til tross for at politidistriktet er blitt større er det reell økning i anmeldte voldtekter. Vi tror dette skyldes at flere anmelder overgrep, skriver politiet i sin gjennomgang av tallene.

Totalt var det i 2017 242 seksuallovbrudd, som er en totalt nedgang på 15,1 prosent fra 2016.

Nedgang i oppklaringsprosenten

I 2017 var oppklaringsprosenten til Troms politidistrikt på 63 prosent, mens den i 2016 lå på 66 prosent.

iTromsø oppdaterer saken.