Generalhagen i utvikling: Sager ned trær og åpner opp

foto