Et enstemmig regionråd vedtok at Tjeldsund, som i dag er medlem av Ofoten regionråd, men skal slå seg sammen med Skånland kommune fra 2020, tas inn i Sør-Troms regionråd.

Dermed er også Tjeldsund fullverdig medlem, og rådet har vokst til åtte kommuner. Tjeldsund ble klappet inn uten protester.

– Dette er veldig spennende, og vi skal prøve å bidra så godt vi kan, sa Gunnhill Andreassen, varaordfører.

Tjeldsund må dermed betale 23.298 kroner i kontigentbidrag for 2018, beregnet etter innbyggertall.