- Mange forbinder oss med ulykker og dramatiske hendelser, men det er bare en liten del av vår hverdag