Skal vi tro regiondirektør Lasse Hagerupsen og banksjef Mona Slåtto Olsen i Sparebank1 Nord- Norge, daglig leder Runar Bjørkelund i Eiendomsmegler1 og daglig leder Trond Harila i Sparebank1 Regnskapshuset, er det lite sannsynlig at Harstad i 2016 vil merke særlig mye til nedgangstidene andre deler av landet opplever.

Høyt aktivitetsnivå

– For Harstads del er vi særdeles positive med tanke på fremtiden. Det skyldes ikke minst det høye aktivitetsnivået som for tiden pågår i byen, og som vil fortsette også i 2016. Både Harstadpakken og Bjarkøyforbindelsen har fullt trøkk gjennom hele neste år.

– Sjøkanten senter åpner i løpet at første halvår, mens en betydelig utvidelse av Amfi Kanebogen senter antakelig starter opp i løpet av neste år. I tillegg er verkstedindustrien, som er en viktig næring, i sterk vekst. Det blir også både spennende og interessant å se hva det vil bety at Harstad fra nyttår blir universitetsby, sier Slåtto Olsen og Hagerupsen. Tre prosent

Hagerupsen og Slåtto Olsen tror renta forblir lav enda noen år fremover, og at kronekursen fortsatt vil stå svakt.

–Det vil bidra til at tradisjonelle næringer innen fiskeri og oppdrett og reiseliv- og turistsnæringen vil gå godt. Selv om olje- og gassnæringen slite med lave oljepriser, er det kun tre prosent som er direkte eller indirekte sysselsatt innen denne næringen.

–Slik vi ser det er oppsiden større enn nedsiden i og med den bebudede satsingen på økt aktivitet i nord, blant annet i forbindelse med utbyggingen av Johan Castberg-feltet og oppstarten av Goliat-feltet utenfor Finnmark.

Nullrente

Når det gjelder rentenivået er vi ganske sikre på at renta vil gå ytterligere ned før sommeren, kanskje til og med to ganger. At sentralbanksjef Janet Yellen i USA satte opp renta i forrige uke, har ikke særlig stor betydning for norsk økonomi. Vi utelukker således ikke at vi til og med kan se en nullrente i Norge i nær fremtid, sier de to banktoppene so heller ikke forventer noen stor økning av dagens arbeidsledighet på 2,5 prosent i Harstad.

– Vi ser derfor ikke særlig mange mørke skyer på himmelen for byens del i 2016, og tror Harstad vil befeste sin posisjon som det naturlige handelssenter i Hålogalandsregionen, sier Slåtto Olsen og Hagerupsen.

Omstilling viktig

Banksjef Trond Strøm Hansen i DnB støtter langt på vei sine bankkolleger for fremtidsutsiktene for Harstad.

– Det er et høyt aktivitetsnivå i Harstad, og vil være det også en tid fremover. Men nå er det også viktig å tenke langsiktig og fokusere ekstra på omstilling.

–Vi må ta i bruk nye løsninger rettet mot en mer bærekraftig og miljøvennlig retning. Omstillingen inne olje-og gassektoren er omfattende, og vi må ikke glemme at denne næringen fortsatt skal være i aktivitet i ennå mange år her i nord, sier Strøm Hansen.