Det betyr i så fall en prisøkning per bil på 408 kroner per måned - 4.896 kroner mer i året.

Det er styringsgruppa for Harstadpakken som foreslår økningen.

Det skriver regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen i et brev til Harstad kommune ved ordfører Marianne Bremnes. Naimak sitter selv i styringsgruppa sammen med ordfører og leder Marianne Bremnes og fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo.

En milliard ekstra

Brevet ble skrevet fredag 11. november 2016. Styringsgruppa behandlet saken i møte 23. september.

Gruppa har kommet frem til tre ulike alternativer for å kunne fullfinansiere Harstadpakken. Som ht.no meldte fredag, mangler det 900 millioner kroner for å få bygget hele Harstadpakken. Den var opprinnelig (i 2011) stipulert til å koste 1,2 milliarder. Nå er prisen oppe i 2,5 milliarder kroner.

Styringsgruppa går for alternativ 2, som innebærer:

Økning av bomtaksten fra 12 til 22 kroner.

- Innenfor en slik ramme (+1,047 milliarder) kan det være mulig å realisere alle delprosjekt i porteføljen. Etablert prosjektorganisasjon kan utnyttes til å fullføre pakken. Med dette alternativet vil det være behov for utvidet garantistillelse for bomselskapets lån fra 745 millioner til 1,35 milliarder kroner. Det medfører økt garantistillelse på 285 millioner for Harstad kommune og 320 millioner for Troms fylkeskommune.

Ingen økning - mindre pakke

Alternativ 1 innebærer ingen økning av bomtaksten. Konsekvensen av dette vil blant annet være at påkjøringsrampen fra Mercurveien og rundkjøringen ved Rema kan bli kuttet. Et eventuelt statlig tilleggsbidrag på 180 millioner kan også være i fare. Videre vil det ikke være midler til å realisere større tiltak på Mercurveien eller Åsegarden-Tennvassåsen m.fl. Av kommunale delprosjekt vil minst seks av 15 utgå. Innenfor kollektiv vil antallet oppjusterte busstopp bli lavere enn de 80 som var antydet skulle inngå.

16 kroner per passering

Alternativ 3 innebærer økning av bomtaksten til 16 kroner. Her er det midler til påkjøringsrampen, men tiltakene sør for Kanebogen og nord for Sama er blant de som ikke vil bli finansiert.

Makspris på 1.056 per måned

Styringsgruppen legger vekt på målene for Harstadpakken i proposisjonen og KVUen, og anbefaler alternativ 2 med en økning til 22 kroner per passering. Med autopassbrikke og 20 prosent rabatt (det arbeides med en samordning av rabattene på landsbasis som vil være på 20 prosent) vil prisen være 17,60 kroner for passeringer innen en time. Månedstak med 60 passeringer vil gi en makspris på 1.056 kroner, mot dagens tak på 648 kroner per bil. Det betyr at det vil koste 12.672 kroner per år per bil dersom man når taket.

- En slik lokal satsing vil mest sannsynlig utløse 180 millioner statlige kroner statlige og flere framtidsrettede tiltak for byen og regionen, skriver Torbjørn Naimak.

Saken skal behandles i temamøte i Harstad kommunestyre 17. november, og senere i formannskapet og kommunestyret 24. november eller 8. desember.

foto
OVERBEVISENDE: Regionveisjef Torbjørn Naimak (t.h.) argumenterte sterkt for Harstadpakken i 2011 i møte med rådmann Hugo Thode Hansen og Venstres Jan Fjellstad. Foto: Morten I. Jensen Foto: Morten I. Jensen