– Vi ser at flere organisasjoner ønsker et obligatorisk småbåtregister. Det kan være gode grunner til å innføre det av hensyn til sjøsikkerhet og kriminalitetsbekjempelse. Forlatte fritidsbåter kan også være et miljøproblem, sier fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

I dag er det obligatorisk registrering for båter som er lengre enn 15 meter. Redningsselskapet har også et frivillig småbåtregister.

– Det er på høy tid å ta tak i det store forurensningsproblemet gamle småbåter utgjør. Et obligatorisk småbåtregister vil gjøre at båter kan spores tilbake til sine eiere og dermed bidra til å redusere omfanget av forlatte og dumpede småbåter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Arbeidet vil være et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.