Kan ikke utføre gravferdsforvaltning, grave graver eller stille med kirketjener