En ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt viser at klimaendringer kan føre til at Forsvaret i framtiden er nødt til å ha sine vinterøvelser i simulatorer. Det skriver NRK.

I fjor øvet over 30.000 norske og utenlandske soldater sammen i vinterøvelsen Cold Response i Nord-Norge. Men nå kan det altså bli slutt på den fysiske vinterøvelsen til Forsvaret i framtiden på grunn av klimaendringer, høyere temperaturer og hyppigere værskifter. NRK skriver at ifølge rapporten vil bæreevnen bli endret som følge av manglende tele i bakken, tinende permafrost og kortere vintre.

– Dårligere bæreevne kan forårsake større skader på miljø og dyrket mark. Det kan bety at Forsvaret ikke lenger kan operere med sine stridsvogner og mekaniserte styrker i områder man tidligere har benyttet, sier sjefforsker Rune Lausund ved Forsvarets forskningsinstitutt til NRK. Han er også en av bidragsyterne til klimarapporten

Rapporten belyser konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger for Forsvaret fram mot 2040, hvor altså hyppigere værskifter og framtidens vinterøvelser er ett av aspektene.

– Det blir for eksempel et større behov for å endre påkledning raskt. Fuktighet og kulde er et problem, og får du mange av disse «null-passeringene», så blir kroppens egen evne til å håndtere dette dårligere, sier Lausund videre til NRK

Han peker på økt bruk av simulator som et mulig utfall når Forsvaret nå må tenke nytt i gjennomføringen av vinterøvelsen.

– Samtidig må du ha en del øvelser hvor folk får kjenne det fysiske miljøet på kroppen. Det kan du gjøre i dedikerte områder, sier han.