Innrømmer å ha fremprovosert skrens – beslaglegger førerkortet