Tvungen lønnsnemnd for redningsmenn i Norsk Luftambulanse