Disse bedriftene får støtte fra næringsfondet – og disse fikk avslag