Næringsaktører møtes i tingretten – krangler om størrelsen på faktura

foto