Politiker nekter å delta i formannskapsmøte: – Vi har ingen sanksjonsmuligheter