For et halvt år siden ble en 13 år gammel gutt mishandlet og krenket på det groveste av fire jevnaldrende. Selv om dom nå er avsagt, er det viktig at saken ikke glemmes og skyves under teppet. Tvert imot må historien fram i lyset, selv om det dessverre er en påkjenning for alle dem som på en eller annen måte er involvert. Vi må ta et kollektivt ansvar for å redusere risikoen for at slikt får gjenta seg, og åpenhet er én av flere veier å gå.

Det er også årsaken til at Harstad Tidende går relativt detaljert til verks i vårt referat fra domsuttalelsen. Saken er oppsiktsvekkende og skremmende i hele sin bredde og dybde, og detaljene er hver for seg egnet til å fremkalle forskrekkelse. Og i sum blir dette en svært alvorlig historie som vi ikke kan lukke øynene for. Det er verken film eller en lek som har utartet og gått over styr. Den kan heller ikke bagatelliseres og skjules bak å være en såkalt «prank», eller spøk. Slik saken fremstilles av Trondenes tingrett, er dette planlagte og overlagte handlinger. Det gjør saken ekstra alvorlig, hvilket også kommer klart til uttrykk i tingrettens dom.

Les også: Skolesjefen rystet (HT+)

Vi liker å tro at dette er hendelser som skjer andre steder i landet. Men at det også skjer i «lille» Harstad, har vi større vansker med å ta inn over oss. I så måte er hendelsene fra et halvt år tilbake en nødvendig øyeåpner. Politiet i Harstad har dessverre mange historier å fortelle når de i sitt forebyggende arbeid drar rundt på skoler og snakker med barn og ungdom. Saken som nå er kommet opp i dagen, må bli én av dem, på samme måte som den bør være tema på lærerværelser, i klasserom og rundt de mange middagsbord.

Les også: Tett oppfølging et helt år (HT+)

Det er mange som må, og skal, ivaretas etter en slik hendelse. I dette tilfellet snakker vi om svært unge mennesker som ikke skal ha straff i ordets rette forstand. Tvert imot må de få kyndig hjelp og veiledning til å forstå at det som har skjedd ikke bare er alvorlig, men fullstendig forkastelig.