Skade på vannledning i Harstadbotn som forsyner Gangsås

foto