Etterlyser svevestøvtiltak på kort og lang sikt: – Vi kan ikke bo i en støvsky i to år fremover

foto