Ny organisering møter kritikk – mener ansvaret blir skjevfordelt

foto