Vil påvirke regjeringen til å finansiere veien Langvassbukt i Kvæfjord - Sortland

foto