(VOL):

– Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene, må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger. Men sammen håper vi å nå fram til trafikantene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Mandag var en rekke aktører som jobber med trafikksikkerhet, samlet i krisemøte. Bakteppet er at 14 personer har omkommet i trafikken i juni, mot sju i samme måned i fjor.

Blant tiltakene som vurderes, er nedjusterte fartsgrenser på risikostrekninger, økt bruk av fotobokser, økt tilstedeværelse av politiet og Vegvesenet i trafikken, samt forsterket informasjonsarbeid.

Så langt i år har 60 personer omkommet på norske veier. For første halvår i fjor var tilsvarende tall 31. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at økningen i antall trafikkdødsfall er urovekkende.

– Trafikkulykker rammer nådeløst, brått og uventet. Det er for tidlig å si noe om årsak til ulykkene som har skjedd. Det er også for tidlig å si noe om dette er utslag av tilfeldige variasjoner eller starten på en mer langvarig trend. Men kampen pågår. For vi har ingen å miste i trafikken, sier Nygård.