Politiet har bedt en festarrangør om å dempe lydnivået