Kommunedirektøren ville stoppe bygging av enebolig – politikerne bestemte noe annet