Ønsker å gå inn i lokalpolitikken — åpen for å bli ordfører

foto